Kõnelejad

Põhjamaade Innovatsioonikeskus toetab ja viib kokku uuenduslikke ideid Läänemere piirkonnas ning aitab luua piirideta Põhjala majandusruumi.

Ivar H. Kristensen
Põhjamaade Innovatsiooni keskuse direktor (Norra)

Ivar H. Kristensen on tunnustatud innovatsiooni ja ettevõtluse arendamise ekspert, kes osaleb ka aktiivselt poliitikas. Enne avalikku sektorisse suundumist töötas ta Norras infotehnoloogia eraettevõttes, kus tema ülesandeks oli suunata nõunike tööd ja tutvustada ettevõtet nii Põhjala kui ka Euroopa turgudele.


Linnadel on väga tähtis roll süsinikusisalduse kahandamises. Selle tegevuse pikaajaline strateegiline eesmärk on avada uusi võimalusi rohelise majanduse kasvule ja kestlikule ettevõtlusele.

Elli Kotakorpi
Tampere ECO2 Programmi projekti spetsialist (Soome)

Elli Kotakorpi tutvustab projekti ECO2 (Eco-efficient Tampere 2020) ning arutleb Tampere rolli üle rohelise majanduse arendamisel ja madalama süsiniku sisaldusega linnade kujundamisel. Projekti ECO2 käivitamisel seati eesmärgiks arendada ja propageerida keskkonnasäästlikke lahendusi linnaplaneerimises, ehituses, energiatootmises ja transpordis.


Linnad on korda saatnud palju elukeskkonna parandamisel, kuid väga tihti ei jõua see elanike või laiema üldsuseni. Seetõttu on oluline tegeleda rohelise turunduse kommunikatsiooniga.

Piret Jaani
Tartu Ülikool (Eesti)

Piret Jaani annab ülevaate oma magistritööst, mis käsitles rohelist turundamist Tartu linna näitel. Kuulajad saavad teada, kui rahul on inimesed linnakeskkonnaga ning millised on noorte probleemid. Jaani teadustööst kasvasid välja linnadele soovitused, kuidas end paremini rohelisena turundada.


Kati Orru
Eesti Maaülikooli keskkonnasotsioloog (Eesti)

Keskkonnasotsioloog Kati Orru kaitses 2010. aasta kevadel doktorikraadi King’s College’is Londonis. Tema ettekanne keskendub huvigruppide ja ametnike keerulistele suhetele säästlikus planeerimises. Orru arutleb, kuidas mõjutab huvide ja tõlgenduste muutlikkus ja mitmekesisus säästlikku planeerimist.


Marco_SteinbergMarco Steinberg
Soome Innovatsioonifond Sitra strateegilise disaini direktor (Soome)


Huvi inimsõbraliku ja säästlikke lahendusi käsitleva linnaplaneerimise osas on üha enam päevakorrale tõusnud lisaks kvaliteetse elukeskkonna pakkumisele ka majandusliku efektiivsuse seisukohast.

Kristiina Sipelgas
Eesti Arhitektuurikeskus (Eesti)

Kristiina Sipelgas on olnud üks Eesti arhitektuuripoliitika välja töötajatest ja universaalse disaini põhimõtete juurutamise eestvedajatest. Nii keskendubki ta oma ettekandes eelkõige universaalse disaini lahenduste planeerimisele ja kasutamisele linnakeskkonnas ning nende elluviimist toetavatele riiklikele tegevustele.


Liina Joller
Tartu Ülikool (Eesti)


Energiatõhusus on hästi mõõdetav, kuid see on vaid üks aspekt loodukeskkonnale avaldatavast mõjust. Seega tekib küsimus, kui “roheline” maakleri poolt kiidetud hoone tegelikult on?

Lauri Lihtmaa
Eesti Maaülikooli õppejõud (Eesti)

Lauri Lihtmaa teadushuviks on linnaplaneerimine, ökoloogiline tõhusus, roheline ehitus, mõjude hindamine ja kvaliteedi juhtimine. Lihtmaal on tehnikateaduse magistrikraad, praegu õpib ta doktoriõppes.


Rene_ValnerEhituse “rohelisemaks” muutumine on piiratud ressursside juures asjade loomulik kulg. Looduslähedaste materjalide- ja esteetikakesksest alternatiivsest “öko”ehitusest on saamas peavool. Mis saab edasi? Milline järgmine peavoolu muutev suundumus?

Rene Valner
arhitekt (Eesti)

Rene Valner on projekteerinud ja ehitanud kasutades kohalikke madala energiasisaldusega materjale, liites  nn ökoehituse materjali- ja esteetikakesksele peavoolule energiatõhususe, tervisliku sisekliima, tehnoloogilise lihtsuse ja hoone elutsükli keskkonnamõjude aspektid.


Jaanus Tamm
Tartu Linnavalitsuse liikluskorraldusteenistuse projektijuht (Eesti)

Jaanus Tamme ettekanne keskendub Tartu linna kogemustele projektist „Baltic Biogas Bus“ – probleemid ja kitsaskohad, eduvõimalused. Tamm annab ülevaate rohelise linnatranspordi arengutest Eestis ning biogaasi kui keskkonnasõbraliku mootorikütuse tootmise võimalustest ja takistustest.


Ligikaudu 40 protsenti kõigist Stockholmis müüdavatest autodest olid 2010. aastal puhtad või vähesaastavad. Nüüd püüame korrata sama tulemust elektrisõidukitega.

Eva Sunnerstedt
Stockholmi linnavalitsuse puhaste sõidukite ja kütuste programmi juht (Rootsi)

Eva Sunnerstedt tutvustab Stockholmi Puhaste Sõidukite Strateegiat, mis pärineb juba 1994. aastast. Aastate jooksul on Stockholm kasutusele võtnud mitmeid tehnoloogiaid ja kütuseid nii raskeveokitele (nt ühistransport ja prügiautod) kui ka linna kasutuses olevatele sõidukitele. Ettekande lõpus räägib Sunnerstedt lähemalt käimasolevast tööst elektrisõidukitega.


Henrik Isaksen
ChoosEV AS juhatuse esimees (Taani)

ChoosEV viib ellu Euroopa suurimat elektrisõidukite testprojekti, mille raames ehitatakse taristu, kogutakse elektrisõidukite ostusoove ning testsõitude abil analüüsitakse sõitjaid ja nende harjumusi.


Eesti on astunud pika sammu tulevikule lähemale: ELMO programm annab võimaluse liigelda elektriautoga – vähem müra ja saastet, puhtam linn ja elukeskkond.

Mirja Adler
KredExi eluasemedivisjoni juht (Eesti)

Ettekanne annab ülevaate Eesti elektromobiilsuse (ELMO) programmist, mille raames toetatakse elektriautode soetamist, antakse sotsiaaltöötajate kasutusse 507 elektriautot ning ehitatakse esimese riigina välja üleriigiline elektriautode kiirlaadimistaristu.