Eero Hanikat
Leidi Consult AS / Alternatiivenergia Keskus MTÜ (Eesti)

Eero Hanikat on alternatiivenergia lahenduste ekspert. Hanikat toob tõhusa energiasäästu näiteks Kõrveküla lasteaia, kus on iga-aastane eeldatav kokkuhoid kuni 200 MWh. Energia on suunatud hoone küttesüsteemi – ventilatsiooni, basseini, radiaatori, põrandakütte ja sooja tarbevee tootmiseks. Toodetud elektrienergiat kasutatakse hoone vajaduste – valgustus, seadmed ja vahendid – katmiseks.


Henrik Isaksen
ChoosEV AS juhatuse esimees (Taani)

ChoosEV viib ellu Euroopa suurimat elektrisõidukite testprojekti, mille raames ehitatakse taristu, kogutakse elektrisõidukite ostusoove ning testsõitude abil analüüsitakse sõitjaid ja nende harjumusi.


Teijo Kärnä
ABB arendusjuht (Soome)

Tuuleenergia on siin, meie tagahoovis. Tuuleenergia kasv seab elektrivõrkudele uued nõuded, et saaks tagada elektriavarustatuse stabiilsuse. ABB pakub välja lahendused usaldusväärseks tuuleenergia tootmiseks nii avamerel kui ka maismaal.


Ülo Kask
Tallinna Tehnikaülikooli teadur (Eesti)

“Jäätmed mootorikütuseks – üks parimaid viise muuta odav aine väärtuslikuks ja kõrge hinnaga tooteks,” leiab Ülo Kask, kes räägib lühidalt INTERREG IVA projektist “Jäätmetest mootorikütuseni” ning pöörab rohkem tähelepanu biogaasist-mootorikütuseni tehnoloogiatele ja seadmetele.


Martin Kruus
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Nelja Energia OÜ juhatuse esimees (Eesti)

“Laialdane tuuleenergia kasutuselevõtt vähendab elektrienergia hinda,” on Martin Kruus veendunud. Kruus pühendub taastuvenergiale aastast 2000. Ta on töötanud Eesti Energias, kus lõi taastuvenergia äriüksuse. Samuti on ta asutanud Põhjamaade ja Eesti erainvestoritega praegu suurima tuuleenergia tootja Baltikumis – Nelja Energia OÜ. Kruus annab oma ettekandes ülevaate tuuleenergia arengutest Eestis.


Tõnu Lehtla
Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaan (Eesti)

Kuidas õnnestuks ühendada mugav, säästlik ja kasutajasõbralik linnatransport taastuvenergiaga? Professor Tõnu Lehtla kirjeldab elektritranspordi ja taastuvenergia seoseid ning tarkvõrgu rakendamise võimalusi. Samuti heidab ta pilgu teistele arengusuundadele keskkonnasõbralike transpordikütuste välja töötamisel ja kasutusele võtmisel.


Aarne Luukko
WinWind finantsjuht (Soome)


Otto Lægaard
ettevõtluse, maapiirkondade ja säästva arengu projektijuht, Thistedi omavalitsus (Taani)

Thistedi linnavalitsus on suurepärane näide kohalikust algatusest.  Aastal 2007 pälvis Thistedi linnavalitsus Euroopa Päikeseenergia preemia taastuvenergia rakendamise eest. Taastuvenergia pärineb päikesest, tuulest, maasoojusest ja biomassist. Auhinna tagas mitmekülgsus ja olemasolevate tehnoloogiate arukas kasutamine.


Tiit Toots
Rõuge vallavanem (Eesti)

Rõuge Energiapark asutati aastal 2011. Energiapargi missiooniks on säästlikult  edendada kaasaegse energia tootmist, kasutades taastuvaid allikaid. Energiapargi erakordsus seisneb uue ja vana tehnoloogia ühendamises.


Robert Olander
Merinova Tehnoloogiakeskuse turundusdirektor (Soome)

Robert Olander räägib Energy Vaasa eesmärkidest energiatõhususe ja taastuvenergia kasutusele võtmisel ning toob konkreetsedi näiteid.


Harro Pitkänen
Põhjamaade Investeerimispanga vanemdirektor, äri arengu ja kontrolli juhataja, laenuosakonna juhataja (Soome)

Keskkonnasõbralik majandus on Põhjamaade Investeerimispangale võtmetähtsusega teema. Harro Pitkänen tutvustab, kuidas rahastada rohelist majandust. Kas on erilisi takistusi või eeltingimusi, millega tuleb arvestada, et tulusad keskkonnaprojektid saaksid vajaliku rahastuse? Kuidas suurendada projekti rahastusvõimalusi?


Peep Pobbul
Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu osakonna juhataja (Eesti)

Peep Pobbul keskendub äsja vastu võetud Tallinna keskkonnastrateegiale, mille eesmärk on toetada Tallinna kestlikku arengut.


Per Ribbing
Rootsi Tuuleenergia Ühenduse turundusjuht (Rootsi)

“Miks on inimesed valmis maksma saastava energia eest kallist hinda, kui neil on võimalik saada roheline energia poole odavamalt?” imestab Per Ribbing. Rootsi Tuuleenergia Ühistul on 1800 liiget, kes saavad odavat ja puhast elektrit. Mida rohkem tuleb uusi liikmeid, seda rohkem püstitatakse tuulikuid ja seda rohelisemaks peaks muutuma kogu Rootsi energia tarbimine.


Raphael Sauter
poliitikaametnik, madala süsiniku sisaldusega majandus, Euroopa Komisjon (Belgia)

Raphael Sauter esitleb NER 300 rahastamise programmi – Euroopa Liidu rahastut uuenduslike taastuvenergiate ning süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise tehnoloogia tarbeks. Programmi rahastatakse 300 miljoni saastekvoodi müügist. Eesmärgiks on julgustada erasektorit ja ELi liikmesriike investeerima näidisprojekti.


Ash Sharma
Põhjamaade Keskkonnainvesteeringute Korporatsiooni asepresident (Soome)

Läänemere piirkonnas leidub küllaldaselt võimalusi roheliseks (majandus)kasvuks, eriti taastuvate energiaallikate ja energeetika vallas. Ash Sharma ettekanne keskendub arenguvõimalustele Cleantech’i sektoris rõhuga taastuvenergial ja energiatõhususe investeeringutel. Tööhõive, konkurentsivõime, investeeringud ja energiajulgeolek.


Eva Sunnerstedt
Stockholmi linnavalitsuse puhaste sõidukite ja kütuste programmi juht (Rootsi)

Eva Sunnerstedt tutvustab Stockholmi Puhaste Sõidukite Strateegiat, mis pärineb juba 1994. aastast. Aastate jooksul on Stockholm kasutusele võtnud mitmeid tehnoloogiaid ja kütuseid nii raskeveokitele (nt ühistransport ja prügiautod) kui ka linna kasutuses olevatele sõidukitele. Ettekande lõpus räägib Sunnerstedt lähemalt käimasolevast tööst elektrisõidukitega.


Jarmo Tuisk
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogia ja innovatsiooni talituse juhataja (Eesti)

“Isiklikus transpordis on saabunud uus ajastu,” on Jarmo Tuisk veendunud. Tema ettekanne annab ülevaate Eesti elektrisõidukite programmist, mõjusid sellele ning heidab pilgu tulevikuplaanidele.


Johan Vetlesen
Nafta- ja Energiaministeeriumi osakonnajuhataja (Norra)

Johan Vetleseni ettekanne vaagib küsimust, kuidas püüelda energiatõhususe poole ning arendada Norras ja laiemalt Põhjamaades taastuvenergia kasutamist ja tootmist avaneval energiaturul.